Likvidationer och avveckling av verksamheter

När ett företag av någon anledning inte längre behövs måste det avvecklas på ett korrekt sätt. QCC är godkända av Bolagsverket att vara likvidatorer i aktiebolag. Genom att vi inom företaget har kompetens inom såväl bolagsjuridik som redovisning och skatter kan vi utföra uppdraget snabbt, smidigt och kostnadseffektivt och alltid med fokus på bästa möjliga ekonomiska utfall för ägaren. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Vid avveckling av enskild firma och handels- och kommanditbolag räcker det med avregistrering och någon likvidator behöver inte utses. Det måste dock göras på bästa möjliga sätt efter en analys av skattemässiga konsekvenser. QCC har kompetensen att utföra den analysen.

I vissa fall, om ett bolag är välskött och har en bra historik, kan vi förmedla det till en kund som snabbt behöver ett bolag. Med de långa handläggningstider som finns hos både Bolagsverket och Skatteverket finns ibland ett behov att förvärva ett bolag som omedelbart kan påbörja en verksamhet. Har du ett bolag du inte behöver, kontakta oss för en vidare diskussion.

Kontakta oss så berättar vi mer