Lönehantering

Låt oss hjälpa dig att effektivisera det administrativa arbetet, processen samt rutinerna kopplade till lönen. Löneadministrationens huvudsakliga uppgift är att hantera de anställdas löner som innefattar exempelvis tidsrapporter, skattedeklaration, lönebokföring och utläggsredovisning. Även anställningsavtal, reseräkningar och ledighetsansökningar kan förekomma hos vissa.

Det är med andra ord en hel del man måste hålla koll på, inte minst sagt om man ser till de lagar som måste följas eller andra komplexa frågor. Vi på QCC har många års erfarenheter av att sköta våra kunders löneadministration och kan därmed ge er en stabil och pålitlig hantering av detta. Med våra kunniga och kompetenta löneadministratörer säkerställer vi att rätt lön betalas ut i rätt tid, på rätt sätt och utifrån de önskemål ni framför.

Vi är måna om er trygghet och säkerställer att alla personuppgifter lagras i enlighet med GDPR. Vidare strävar vi efter att skapa en god kundrelation och lägger därav stor vikt vid att anpassa tjänsten individuellt så att du blir nöjd.

 

.

Kontakta oss så berättar vi mer